Dopravné značky – pracovné listy

Dnes je svetový deň bez áut. Ako už isto viete, prebieha európsky týždeň mobility a v rámci neho je dnešok dňom, kedy by sme si mali zvoliť inú alternatívu cestovania – bicykel, chôdzu, hromadnú prepravu, aby sme všetci spoločne prispeli k zlepšeniu životného prostredia a celkovo nášho života 🙂

Deti sú nielen najmenšími účastníkmi cestnej premávky, ale i najzraniteľnejšími. V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy. Okrem pozitívnych stránok má doprava a motorizmus aj veľa záporných stránok. Nielenže má negatívny dopad na životné prostredie lebo sa znečisťuje ovzdušie emisiami ale má aj zlý vplyv na naše zdravie, a to z pohľadu hlukovej záťaže, nedostatku pohybu a dopravných nehôd na cestách, ktorých účastníkmi sú aj deti.

Dopravná východa je základom ako pripraviť deti postupne na samostatný pobyb v cestnej premávke – ako chodcov alebo cyklistov. Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom školy. My sme pre Vás pripravili súhrn tých nadôležitejších zásad bezpečného správania sa na cestách zábavnou formou videa.

Vyfarbite / si pracovné listy s témou dopravných značiek alebo si zahrajte pexeso s dopravnými značkami (každú časť pexesa si vytlačte 2x)

zdroj: https://nasedeticky.sk/, zdroj: www.youtube.com