Medzinárodný deň materského jazyka (UNESCO)

21.FEBRUÁR

Tento deň je celosvetovo známy ako Medzinárodný deň materského jazyka (International Mother Language Day) a bol vyhlásený na 30. výročnej konferencii UNESCO v novembri 1999. Cieľom tohto dňa je pripomenutie, poznávanie a precvičovanie materských jazykov po celom svete.

Veľa z nás odišlo žiť do cudzích krajín, z rôznych príčin. V mnohých prípadoch sú to lepšie podmienky pre život. Keď sa rozhodneme odísť nemali by sme zabudnúť pri budovaní nového domova v cudzine na náš materinský jazyk. Práve v tento deň slávime medzinárodný deň materinského jazyka. Skúsme ho všetci osláviť tým, že si dáme sami pre seba malý sľub. Ak sa raz rozhodneme odísť žiť preč zo Slovenska, dajme si aspoň toľko námahy, že svoje deti a priateľov naučíme základné slová nášho materinského jazyka. Aj keď slovenčina nepatrí práve medzi celosvetovo známe jazyky, ale stále platí „koľko jazykov ovládaš, toľkokrát si človekom“. Preto vaši priatelia ocenia, keď budú ovládať pár slovíčok z iného ako ich jazyka. Sem tam, keď sa potom s nimi stretnete vás môžu potešiť privítaním v slovenčine, čo veľakrát veľmi poteší, hlavne keď ste už s nikým dlho po slovensky nehovorili. A čo sa týka našich potomkov, nikdy nesmieme zabudnúť odkiaľ pochádzame, čiže aj naše deti, majú právo vedieť že majú slovenské korene, preto by bolo dobre, aby aspoň komunikačne slovenčinu ovládali. Raz aj naši rodičia budú chcieť rozprávať s vnúčatami, veľmi by ich potešilo, keby hovorili jazykom, ktorý dakedy dávno oni vštepovali svojím deťom.

zdroj: https://mp2.sk/svetove-dni/medzinarodny-den-materskeho-jazyka-unesco-a-medzinarodny-den-turistickych-sprievodcov/