Štátne sviatky na Slovensku

Štátny sviatok je deň, ktorý je spojený s históriou štátu. Pripomíname si významnú udalosť, ktorá zasiahla do dejín našej krajiny. Slovenská republika má 5 takých sviatkov.

Štátne sviatky

1. januárDeň vzniku Slovenskej republiky
5. júlSviatok svätého Cyrila a Metoda
29. augustVýročie SNP
1. septemberDeň Ústavy Slovenskej republiky
17. septemberDeň boja za slobodu a demokraciu

1. januárDeň vzniku Slovenskej republiky
Rozdelenie spoločného Československého štátu spoločným rozhodnutím politických predstaviteľov oboch krajín. (1.1.1993) Slovensko začalo používať novú vlajku a nový štátny znak.

5. júl – Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda
Solúnski bratia a ich žiaci vytvorili staroslovenskú abecedu, zostavili gramatiku staroslovenčiny, svojím dielom šírili pokrok a demokratické myslenie a ich vytvorené diela a vyškolení žiaci sa pričinili o kultúrny rozvoj Slovenska. Ich zásluhou sa Slovensko stalo kolískou vyspelej, európskej kultúry.

29. augustVýročie Slovenského národného povstania
Slovenské národné povstanie bolo neoddeliteľnou súčasťou európskeho protifašistického odboja, zúčastnilo sa v ňom 32 národov a národností. Slováci si to pripomínajú uctievaním pamiatky zosnulým pri vybudovaných pamätníkoch položením kvetov(29.8.1944)

1. septemberDeň Ústavy Slovenskej republiky
Je to Listina demokratického, občianskeho, štátoprávneho, sociálneho, humánneho charakteru a významu. Ústava Slovenskej republiky položila pevné základy slovenskému suverénnemu štátu, uznávanému aj vo svete. (1.9.1992)

17. novemberDeň boja za slobodu a demokraciu
Predtým zvaný ako Deň študentov – v Prahe začali oslavy, ktoré sa zmenili na demonštráciu proti komunistickej vláde. Okrem Prahy boli večer ľudia v uliciach všetkých väčších miest celého Československa. Polícia- vtedy VB použila vodné delá, obušky…a študenti sa bránili spevom a všelijakými heslami.

Zdroj: https://referaty.centrum.sk/ostatne/nezaradene/30381/sviatky-a-dni-pracovneho-pokoja-na-slovensku