Zvyklosti a taje našich slovenských predkov – sv. Lucia

Vianoce, to nie je len 24.december, sprevádza ich totiž mnoho iných sviatkov, o ktorých možno ani neviete. Tak schválne, aký je význam svätej Lucie?

Sviatok svätej Lucie – zvyky a tradície

Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc. Stridží deň – aj takto sa zvykne nazývať 13.december, ktorý je sviatkom Lucie, podľa mnohých najväčšej bosorky vôbec. Bola však Lucia skutočne bosorka?

Lucia sa narodila v 3.storočí v Syrakúzach na Sicílii, v rodine bohatých kresťanov. Už v mladosti prisľúbila, že zasvätí svoj život službe Bohu. A preto, keď ju neskôr nútili vydať sa za pohanského mládenca, ktorému sa Lucia páčila, odmietla. Oči, ktoré na nej tak obdivoval, si sama doráňala a poslala mu ich. O nič dramatickejšia nebola ani jej smrť, umrela totiž rukou kata.

Je zložité celkom jasne vysvetliť, prečo z Lucie, pôvodne svätice, neskôr spravila cirkev čarodejnicu. Každopádne, so sviatkom sv. Lucie súvisí mnoho bohatých zvykov a tradícií, ktoré dnes už častokrát ani nepoznáme, čo je ozaj veľká škoda.

Spomeňme niektoré z nich:

Cesnak nás ochráni pred zlými duchmi. Iba je potrebné, aby sme ho dosť zjedli v predvečer sviatku Lucie. Alebo spravili cesnakový krížik na čele, brade alebo zápästí.

  • Na Luciu sa nesmela vpustiť do domu žiadna cudzia žena.
  • Taktiež bolo neprípustné niečo dávať či požičiavať, najmä nie po západe slnka.
  • V predvečer Lucie chodili po domoch ženy, zahalené do bielych plachiet, s tvárou celou od múky a celkom potichu, aby ich nik nespoznal. Ich úlohou bolo vymiesť všetky kúty, aby z domov a dvorov vyhnali všetky strašidlá, zlých duchov, temné sily, choroby i trápenia.
  • Dievčatá zrelé na vydaj zasa v tento deň napísali na 12 papierikov mená možných ženíchov, ktoré zložili a zalepili. Potom každý deň až do Štedrej večere jeden papierik hodili do ohňa alebo roztrhali. Na Štedrý deň ten, čo ostal, rozlepili, a tak sa dozvedeli meno toho pravého.
  • V niektorých regiónoch Slovenska bolo toto očakávanie spojené aj so strachom, pretože na lístočkoch bolo iba 10 mien. Na jedenástom bola napísaná smrť a na dvanástom bol možno ešte hrôzostrašnejší ortieľ – stará dievka.
  • Aj mladí chlapci mali v tento deň povinnosti. Návšteva Lucií v chalupách bola pre nich výzvou, aby zistili, ktoré z dievčat v dedine je bosorka. Na to však potrebovali vlastnoručne vyrobený drevený stolík. S jeho výrobou museli začať práve večer na sviatok svätej Lucie a potom každý deň niečo pridať tak, aby bol stolček hotový do Štedrého dňa. Zvláštnosťou tiež bolo, že pri jeho výrobe nesmeli použiť klince. Keď sa chlapec na polnočnej omši postavil na stolík, uvidel potom všetky miestne bosorky, pretože sedeli obrátené chrbtom k oltáru.

Zdroj: https://www.myslenieuspesnych.sk/svata-lucia-mikulas-a-ich-predvianocny-vyznam/