Aké vianočné zvyky dodržiavali naši starí rodičia?

V každej krajine majú svoje tradičné zvyky. Na Slovensku ich máme niekoľko, aj keď sa pomaly z domácností vytrácajú a poznáme ich už len z rozprávania našich starých rodičov. Ktoré z nich poznáte a dodržiavate vy?

1.Šupina z kapra

Vkladá sa pod obrus počas štedrej večere. Šupina mala zabezpečiť peniaze v rodine na budúci rok a aby ich ešte viac pribudlo. Mnoho ľudí si šupinu dáva aj do peňaženky, aby sa im peniaze rozmnožili a bolo ich dostatok.

2. Orech v rohu

Takmer každý Slovák má na stole počas štedrej večere orechy, ktoré sa hádzali do kútov v byte alebo v dome. Zabezpečiť mali rovnakú hojnosť po celý rok ako na Vianoce.

3. Cesnak na stole

Taktiež nemôže chýbať nikomu na stole. Ide o najúčinnejší prírodný liek, ktorý má zabezpečiť rodine pevné zdravie počas celého nasledujúceho roka.

4. Hviezdička v jablku

Náhodne sa vybralo jedno jablko, ktoré sa rozrezalo priečne na polovicu. Pokiaľ bola uprostred hviezda znamenalo to pre rodinu šťastie a zdravie. Jabĺčko sa potom rozkrojilo, tak aby sa z neho ušlo každému členovi rodiny. Ak ale bol stred v tvare kríža, rodinu čakala choroba alebo smrť.

5. Tanier navyše

Jeden tanier sa predstieral pre náhodného hosťa. Ide o symbol spolupatričnosti a milosrdenstva. Niektorí ľudia ale takto predstierali pre zosnulých členov rodiny.

6. Modlitba

Nie len kresťania ale všetci sa aspoň raz do roka pomodlili pred štedrou večerou. Poďakovali tak za bohatý stôl.

7. Med a cesnak

Hlavná gazdiná, ktorá pripravila večeru, spravila krížik na čelo strúčikom cesnaku namočeným do medu všetkým svojim deťom a manželovi.

8. Ostrý prípitok

Skôr ako sa začali jesť oblátky s medom a cesnakom, hlava rodiny priniesla prípitok so silným alkoholom.

9. Párny počet tanierov

V niektorých slovenských regiónoch je zvykom, že na stole musí byť párny počet tanierov. Ak by to tak nebolo, na posledného za stolom by prišla smrť.

10. Zákaz odbiehania

Počas štedrej večere sa nesmelo odchádzať od stola a dokonca aj gazdiná to mala zakázané. Pokiaľ by sa tak stalo, človek, ktorý sa postavil by do roka zomrel. Všetko jedlo preto muselo byť veľmi blízko.

11. Hádzanie topánky

Počas vianočných sviatkov hádzali slobodné dievčatá topánku za hlavu smerom k dverám. Pokiaľ špička smerovala k dverám, išlo o znamenie, že sa do roka vydá. Ak ale smerovala k dverám päta, dievča by zostalo slobodné rok.

12. Pôst

Ten sa musel dodržiavať, pokiaľ nevyšla na oblohe prvá hviezda. Taktiež si dávali pozor na to, čo celý deň robia. Verili, že ak to bude dobrý deň, bude taký každý aj o rok.

13. Opraná bielizeň

Počas Vianoc bolo zakázané vešať opranú bielizeň, pretože ten komu patrila, by čoskoro umrel. Taktiež aj črepy v tento deň predpovedali nešťastie v rodine.

14. Vianočné pečivo

Gazdiná ho musela mať dokončené pred východom slnka, aby bolo prichystané ako dar pre koledníkov. Hlavná kuchárka si po vymiesení cesta utierala ruky o ovocné stromy, aby dobre rodili.

15. Zákaz vyhadzovania

Zo slávnostného stola počas štedrej večere sa nemohlo nič vyhodiť. Odrobinky z tejto večere pomáhali neskôr chorému dobytku. Každý musel byť veľmi najedený, inak by vystavil rodinu nebezpečenstvu.

Zdroj: https://www.cas.sk/clanok/339302/dodrziavate-ich-vsetky-15-slovenskych-tradicii-ktore-robili-nase-stare-mamy-na-vianoce/