Deň Zeme

22. apríl patrí Dňu Zeme. Každý deň sa môžeme snažiť pomôcť našej planéte. Je dobré si preto pripomínať, že Zem je jedinečná a mali by sme sa o ňu starať. Všade okolo nás nájdete informácie ako je na tom naša planéta zle. No ak každý začne sám od seba podnikať aktivity na jej záchranu, určite je to lepšie ako nerobiť nič. Deti sú našou budúcnosťou a aj pre nich a s nimi by sme mali riešiť otázku starostlivosti o životné prostredie. 

SVETOVÝ DEŇ ZEME sa začal oslavovať v roku 1970 ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Už viac ako 50 rokov si pripomíname, že 22. apríl je venovaný našej planéte.

Ako môžeme pomôcť našej plánete?

Stiahnite si OMAĽOVÁNKU, ktorá slúži ako vzdelávacia pomôcka pre deti a mládež na podporu k správnemu triedeniu odpadu.

Vyskúšajte si s deťmi, či by si vedeli tipnúť čas rozkladu

zdroj: triedime.sk

Pozrite si náučné video o triedení a recyklácii odpadov

„Príbeh veľryby“ … v oceáne plnom plastového odpadu.

Náučné video o triedení odpadu s kvízom.

Pracovné listy pre predškolákov na rozvoj grafomotoriky

Pracovný list č.1: STIAHNUŤ
Vekové odporúčanie 5 – 6 rokov. Dodržiavanie línie predkreslených obrázkov, nácvik kruhu a nácvik rovných čiar prostredníctvom obtiahnutia predkreslených línií, spájania bodov, hra s bodom.


Pracovný list č.2: STIAHNUŤ
Vekové odporúčanie 5 – 6 rokov. Nácvik vertikálnych (zvislých) prerušovaných línií v smere zhora nadol. Dodržiavanie línie pri vyfarbení predkresleného obrázku.


Pracovný list č.3: STIAHNUŤ
Vekové odporúčanie 5 – 6 rokov. Nácvik horizontálnych (vodorovných) súvislých línií v smere sprava doľava. Nácvik slučiek. Dodržiavanie línie pri vyfarbení predkresleného obrázku.


Pracovný list č.4: STIAHNUŤ
Vekové odporúčanie 5 – 6 rokov. Dodržiavanie línie predkreslených obrázkov, nácvik vlnoviek. Dopĺňanie lomených línií i krúživých línií do jedného celku. Dodržiavanie línie pri vyfarbení predkresleného obrázku.

Pracovné listy pre školákov zamerané na objavenie lásky k životnému prostrediu

Pracovný list č.1: STIAHNUŤ
Vekové odporúčanie: raný školský vek. Matematická úloha – sčítavanie do päť. Oboznámenie sa so separovaním odpadu.


Pracovný list č.2: STIAHNUŤ
Vekové odporúčanie: školský vek. Priradenie obrázkov podľa správnosti. Oboznámenie sa s alternatívnym využitím prírodných zdrojov pri výrobe energie.


Pracovný list č.3: STIAHNUŤ
Vekové odporúčanie: školský vek. Matematická hra – spájanie bodov od najnižšieho čísla po najvyššie. Oboznámenie sa s alternatívnou možnosťou výroby energie pri využití prírodného zdroja, akým je vietor.

Zdroj: enviroportal.sk, luciabenkova.com, https://www.sdetmi.com/, https://www.youtube.com/