Fašiangové zvyky

Fašiangy predchádzajú veľkonočnému pôstnemu obdobiu (začínajú sa na Troch kráľov a končia sa Popolcovou stredou). V minulosti ako aj dnes sú obdobím veselostia hodovania, vyvrcholením ktorého je fašiangová zábava s maskami.

Aké zvyky a tradície sa oslavujú, ako vznikli fašiangy a prečo sa oslavjú?

Návod na výrobu karnevalových masiek z papiera pre deti – klikni na obrázok a inšpiruj sa

zdroj: https://navodyzadarmo.sk/, https://www.youtube.com/, https://www.familyzone.sk/