1. adventná nedeľa

Dnes začína krásny adventný čas. Čo však znamená a aké zvyky sú s ním spojené? Adventné obdobie alebo skrátene advent, je prvá časť takzvaného cirkevného roka rímskokatolíckej cirkvi. Skladá sa zo štyroch adventných nedieľ ešte pred narodením Ježiša Krista, zároveň sa môže posledná adventná nedeľa prekrývať so samotným Štedrým dňom. Tento rok pripadá prvá advetná nedeľa na 27. november a posledná na 18.december. Toto obdobie sa vyznačuje oddychom a duchovnou prípravou na samotné Vianoce. Slovo advent pochádza z latinského slova adventus – príchod a jeho začiatky siahajú až do 4. storočia.

Aj dnes sa s adventným obdobím spája celý rad ľudových i moderných tradícií. Tou prvou je samozrejme zapaľovanie sviečok na adventnom venci. Prvú sviečku, tzv. sviečku prorokov, zapaľujeme na prvú adventnú nedeľu, ktorej sa hovorí železná. Táto sviečka je pamiatkou na prorokov, ktorí predpovedali narodenie Ježiša Krista. Prvá zapálená sviečka sa volá nádej.

zdroj: https://www.mimibazar.sk/