Pekný rukopis

Viete ako správne treba rozvíjať krásny rukopis u detí? Jemná motorika a to pohyblivosť rúk a prstov je základným predpokladom pre pekný rukopis. Uvoľnovacie cviky sú dôležitou súčasťou prípravy dieťaťa na písanie. S ich pomocou dochádza k postupnému uvoľneniu ruky, ktoré je dôležité, aby dieťa nepísalo kŕčovito alebo aby príliš netlačilo na písacie potreby. Sú dôležité tiež pri nácviku jednotlivých ťahov potrebných k zvládnutiu písania písmen.

Nižšie nájdete grafomotorické cvičenia, ktoré pomôžu deťom ku krajšiemu písaniu.

Prinášame aj tipy a cvičenia pri ktorých si zábavnou formou precvičíte jemnú motoriku.

Cvičte s plastovými materiálmi. Sú to napríklad plastelína, hlina, slané cesto atď. Niektoré figúry stačí tvarovať niekoľkokrát týždenne, postupne zvyšujte náročnosť a pridávajte malé detaily.

Korálkovanie, triedenie korálikov. Deti v predškolskom veku môžu dostať špeciálne vzdelávacie hračky, v ktorých je potrebné presúvať malé koráliky z jedného miesta na druhé. Staršie deti môžu byť zamestnané vyšívaním: vytváranie korálkov a náramkov, tkanie rôznych figúrok a šperkov z korálkov a vyšívanie korálkami.

Pozrite si aj krátke video, kde sa dozviete ako si treba precvičiť ruky pred tým ako začíname kresliť, písať, maľovať, kreatívne tvoriť 🙂

zdroj: https://www.nasedeticky.sk, www.youtube.com