Online cvičenie / Vieme po slovensky

Slovenský jazyk je podľa niektorých žiakov jednoduchý, iným sa zdá komplikovaný. Kupujete si rôzne tabuľky a prehľady, ktoré sumarizujú učivo v základných bodoch? Ak chcete nahradiť listovanie týmito pomôckami, tak je tu pre Vás kedykoľvek dostupná online verzia priamo z pohodlia vášho domova.

Precvičovanie slovenčiny online vždy, keď máte čas a chuť. Slovenský pravopis, gramatika, práca s textom a mnoho iného zábavnou formou. Tradičné i novátorské úlohy, hry a interaktívne cvičenia. Učivo je spracované v rozsahu osnov ZŠ a SŠ.

https://www.viemeposlovensky.sk/