3 hry na precvičenie násobilky

1. hra – NÁSOBÍME s MIMONMI

Pravidlá:
Hráči postupne hádžu dvomi hracími kockami naraz. Hodené čísla vynásobia a podľa výsledku vyfarbia ktorékoľvek neoznačené políčko v hracom poli, ktoré zodpovedá danému výsledku. Každý hráč má svoju farbu. Každé políčko je možné vyfarbiť iba raz. Pokiaľ hráč
nemá žiadne voľné políčko, nevyfarbí žiadne a nasleduje ďalší hráč. Hra sa končí vtedy, keď sú vyfarbené všetky políčka. Vyhráva ten hráč, ktorému sa podarí vyfarbiť najviac políčok vedľa seba.

Násobilka - hra

2. hra – Kto bude prvý v cieli

Pravidlá hry:
Hru začíname na políčku ŠTART. Každý hráč sa posunie o toľko políčok, koľko hodí na hracej kocke. Hráč vypočíta príklad – ak správne, ostáva na políčku, ak nesprávne, vráti sa o päť políčok späť. Ak hráč skočí na políčko so šípkou, tak nasleduje šípku bez počítania príkladu. Ak hráč skočí na políčko s príkazom, tak splní príkaz. Vyhráva ten hráč, ktorý sa prvý dostane do cieľa.

Násobilka hrou

3. násobíme so žolíkovými kartami – VOJNA

Hru hrajú dvaja hráči.

  1. Pomiešajte karty.
  2. Rozdajte všetky karty medzi dvoch hráčov, pričom hráči nesmú vidieť, aké karty dostali.
  3. Hráči na povel v tom istom čase vytiahnu vrchnú kartu a položia pred seba na stôl.
  4. Hráči čísla na obidvoch kartách rýchlo vynásobia a povedia výsledok.
  5. Hráč, ktorý bol rýchlejší, berie obidve karty.
  6. Ak hráči skríknu výsledok naraz, tak si každý zoberie len svoju kartu.
  7. Takýmto spôsobom hráči pokračujú, kým neminú všetky karty.
  8. Vyhráva hráč, ktorý má na konci hry viac kariet.

Zdroj: nasedeticky.sk