Zábavná abeceda – spoznaj písmenká

Veľa detí už v útlom predškolskom veku túži po tom, aby spoznali písmená a niektoré sa ich chcú aj naučiť písať. Ich túžbu môžete splniť okrem iných spôsobov aj tak, že s ním vyskúšate rôzne tvorivé aktivity.

Ponúkame niekoľko zábavných aktivít ako spoznať našu abecedu.

  1. Bodky na papieri

Na kúsok papiera nakreslite bodky v tvare písmen. Vaše dieťa môže spájať bodky a takto si vytvorí písmenká. Bodky, ktoré sú pomerne blízko pri sebe, mu pomôžu používať kratšie pohyby ceruzky.

2. Abeceda z prírodných materiálov

Vyrobte si písmená abecedy z rôznych prírodnín. Čo budete potrebovať? Kamienky, vetvičky, pastelky, voskovky, fixky, kartóny, nožnice…

Vetvičková abeceda – deti si nájdu vetvičky a skladajú písmená abecedy z nich. Najprv môžu skladať len niekoľko písmen na zem či na podložku, neskôr aj celú abecedu. Môžu aj porovnať, či sa písmená tvoria lepšie z pravidelných či nepravidelných vetvičiek.

Kamenná abeceda – deti si vytvoria abecedu z malých kamienkov alebo na väčšie kamene si  určité písmeno napíšu priamo na kameň. Potom z týchto kameňov môžu tvoriť slová.

3. Písmená z umelej hmoty

V niektorých obchodoch sa dajú kúpiť písmená z umelej hmoty. Písmeno položte na tvrdý papier alebo výkres a povedzte dieťaťu, aby ho perom obťahovalo. Rozprávajte sa o tom, aké je to písmeno. Môžete mu tiež pomôcť ho vystrihnúť. Môže si ich ukladať vedľa seba a každý deň mu tak pribudne nové písmenko. Môže si ich tiež vymaľovať. Keď bude mať viac písmen, môžete spoločne skladať slová. Môže si z písmen vytvoriť napríklad svoje meno. Začnite kratšími slovami a neskôr tvorte aj dlhšie slová.

4. Abeceda v múke

Na stôl vysypte múku (soľ, puding)) tak, aby sa dalo do nej prstom písať. Spoločne píšte rôzne písmená do múky. Dieťa sa snaží zistiť, ktoré písmeno ste napísali. Podobne sa dajú písmená písať palicou do snehu alebo do blata.

5. Abeceda a koláčiky

Napríklad z medovníkového cesta dovoľte dieťaťu vytvoriť rôzne písmenká. Keď ich upečené bude jesť, povedzte mu, aby vám vždy povedalo, aké písmenko ide zjesť.

6. Vrecúško s písmenami

Do vrecúška umiestnite lístky s písmenami. Dieťa si každý deň vyberie jedno písmeno a o tomto písmene sa môžete porozprávať, zoznámiť dieťa s ním, môžete si vyskúšať, ako sa píše a môžete hľadať slová, v ktorých sa nachádza.

Zdroj: https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/8699/ako-naucit-dieta-pisat-a-spoznavat-pismena-zabavnym-sposobom