Stredoeurópsky deň stromov

Dávajú nám kyslík, sú domovom pre množstvo živočíchov, v horúčave nám poskytujú tieň, dávajú nám potravu, liečivá, drevo na oheň alebo na výrobu nástrojov či stavebný materiál. Sú významným krajinotvorným a kompozičným prvkom, s ktorým sa stretávame takmer na každom kroku, či už v mestách alebo vo voľnej krajine. Stromy sú jednoducho pre nás vzácnym darom. Patria medzi najstaršie a najdlhovekejšie organizmy na našej planéte.

Vedeli ste,že?

  • v celosvetovom ekosystéme zohrávajú stromy veľmi dôležitú úlohu – od ich existencie je závislá prevažná väčšina všetkých foriem života;
  • Slovensko patrí medzi najlesnatejšie krajiny v Európe, rozloha lesov tvorí  až  41 % z jeho celkovej plochy;
  • každý zasadený strom je v priebehu svojho rastu schopný absorbovať až 2 tony CO2;
  • jedným z hlavných dôvodov ťažby stromov je výroba papiera;
  • na výrobu 1 tony obyčajného papieru je potrebe zhruba 17 dospelých stromov.

Stredoeurópsky deň stromov slávia vo viac ako 40 krajinách.

zdroj: https://www.enviroportal.sk/, https://www.sopsr.sk/