Pravák alebo ľavák?

Čo je príčinou toho, že je pre niekoho prirodzenejšie písať ľavou ako pravou rukou? Samozrejme – mozog a presnejšie mozgové hemisféry. Podľa štatistík je na svete 15% ľavákov a miera sa postupne zvyšuje. Prečo by niekto písal oboma rukami? Niektorí chcú získať takýto talent na základe zvedavosti, zatiaľ čo iní rozvíjajú pravú hemisféru mozgu, ktorá je zodpovedná za intuíciu a tvorivé myslenie. Je takáto zručnosť je v živote užitočná? Naučiť ľavú či pravú ruku písať krásne a rýchlo nie je ľahké. Buďte trpezliví a pripravení na tvrdú prácu. Najdôležitejšie je získanie správnych návykov a používanie dobrých pomôcok. A tu je zopár rád ako nato 🙂

Výtvarné aktivity

 • Rozvíjajú grafomotorické zručnosti detí už v predškolskom veku.
 • Pri kreslení a maľovaní si dieťa osvojí správne sedenie, správne uchopenie grafického nástoroja, primeraný tlak a pohyb zápästia.
 • Zlepšujú priestorovú orientáciu, predstavivosť a pozornosť.

Návyky a zásady správneho písania

 • Navodenie príjemnej atmosféry: Dôležité je dieťa do písania nenútiť a motivovať ho tak, aby to bralo ako príjemnú činnosť, ktorá ho bude baviť.
 • Výber správnych kresliacich a písacích pomôcok či už máte praváka alebo ľaváka: Dnes sú k dispozícií ergonomické perá aj ceruzky s tromi hranami, ktoré uľahčujú správny úchop. Ak dieťa príliš tlačí na papier, tak sú vhodné farbičky s mäkkou tuhou, príp. je vhodné pri kreslení používať mäkký štetec, ktorý hravou formou odúča od tohto zlozvyku.
 • Správne sedenie a poloha tela: Dieťa by malo sedieť pri stole tak, aby sa nehrbilo. Obidve chodidlá musia byť celou plochou na zemi, čím sa zabezpečí, aby sa dieťa rôzne nekrútilo.
 • Správny úchop pera alebo ceruzky: Písacie potreby by dieťa malo držať palcom a prostredníkom. Palec sa opiera bruškom o pero, ktoré prostredník podopiera. Ukazovák je na písacej potrebe ľahko položený zhora. Deti si to môžu prirovnať k sypaniu zrna sliepočkám. Dôležité je, aby ukazovák nebol prehnutý, čo by svedčalo o prílišnom tlaku na pero. Je vhodné, aby si dieťa pred písaním ruky uvoľnilo a robilo tak aj počas písania.
 • Doba precvičovania: Na začiatku školskej dochádzky by celková doba nemala presiahnuť 10 minút. Menšie deti necháme písať len tak dlho, ako ich to baví. Pri väčších môžeme dobu postupne predlžovať.

Grafomotorické cvičenie

Špecifiká písania a kreslenia u ľavákov

 • Dominancia ruky sa definitívne vyhraní až okolo piateho, šiesteho roku veku dieťaťa.
 • Odporúčame neposilňovať predpokladanú dominanciu skôr, treba dieťa nechať si vybrať, ktorú ruku chce používať.
 • Samotné písanie, kreslenie a ich nácvik sú v podstate rovnaké ako u pravákov. Je však veľmi užitočné používať pomôcky určené pre ľavákov.
 • Používajte  rôzne anatomicky tvarované perá a ceruzky, nožnice, perá s tuhou, ktorú dieťa pri písaní nerozmaže a podobne.

Či už máte doma praváka alebo ľaváka nácvik písania je behom na dlhú trať. Prajeme preto veľa síl a trpezlivosti nielen deťom, ale aj ich rodičom.

zdroj: https://www.babyweb.sk, https://www.youtube.com/