Dobrodružná cesta po Slovensku – úloha 4

Slovensko je plné krásnych jaskýň a podzemných miest. Mnohé z nich sú skryté a neobjavené, mnohé smú preskúmať iba skúsení jaskyniari. Iba hŕstka z 2400+ jaskýň na Slovensku može byť zhliadnutá a obdivovaná očami verejnosti. Sprístupnené jaskyne patria medzi skutočné klenoty Slovenska. Viaceré z nich sú známe v celej Európe i vo svete. Jaskyne slovenského krasu sú uvedené v zozname svetového prírodného dedičstva UNESCO.