Z histórie Slovenska – časť II.

Svätopluk a jeho tri prúty

Počas bojov Rastislava s východofranským kráľom sa Rastislavov synovec Svätopluk spriatelil s jeho priateľom Karolmanom. Zvrhol ho v boji, zajal a vydal Frankom, v dôsledku čoho zostalo kreslo na vrchu Veľkej Moravy prázdne. Obsadil ho samotný Svätopluk. Karolman si však neskôr uvedomil svoju zradu voči priateľovi, preto nechal uväzniť aj samotného Svätopluka a za vládcov ríše ustanovil Viliama a Engelšalka. Po tomto kroku sa vnútri ríše utvoril vnútorný odboj na čele so Slavomírom, ktorého podporil aj oslobodený Svätopluk. Vydobyl si tak ríšu späť do svojich rúk.

Bazilika sv. Emeráma je súčasťou komplexu Nitrianskeho hradu | Zdroj: Martin Jakubík
Legenda o Svätoplukovi
Svätopluk mal troch synov. Legenda hovorí, že keď ležal na smrteľnej posteli, nechal si ich všetkých troch zavolať s požiadavkou, aby so sebou priniesli aj tri prúty. Svätopluk zviazal prúty dokopy a podal ich synom, aby sa ich pokúsili zlomiť. Ani jednému sa to však nepodarilo. Kráľ potom prúty rozviazal, každému zo synov podal jeden a príkaz zopakoval. Tentokrát každý z nich ten svoj s ľahkosťou polámal. Vtedy im kráľ vysvetlil: „Synovia moji, ak budete žiť svorne a vzájomne si budete pomáhať, budete silní a nijaký nepriateľ vás nepremôže, tak ako ste ani vy nemohli zlomiť tie tri prúty, keď boli zviazané spolu. Ak však budete nesvorní, budete sa hádať a ríšu si podelíte na kúsky, nepriateľ vás poľahky – ako ten prút – premôže a vy zahyniete.“ (Zdroj citácie: zones.sk)

Len čo Svätopluk zomrel, synovia sa nevedeli dohodnúť na vláde nad kniežatstvom. V tom čase sa k nim nebezpečne približovali maďarské kmene. Aby sa ochránili, rozhodli sa podriadiť Frankom a za ochranu platiť poplatok. Veľká Morava to však nevydržala a v roku 907 po bitke s Maďarmi zanikla. Naplnili sa tak slová ich otca pred smrťou – bratia nezostali súdržní, a preto ríšu neudržali.

zdroj: https://slovander.sk/