Zvyklosti a taje našich slovenských predkov – sv. Mikuláš

K Vianociam neodmysliteľne patrí aj sviatok svätého Mikuláša, ktorý od 9. storočia slávime každý rok 6. decembra. Viete, čo sa traduje o tomto sviatku? Mikuláš nie je vymyslenou postavou, ktorú milujú predovšetkým deti. Akoby aj nie, keď im deduško s bielou bradou a v dlhom rúchu nosieva každý rok sladké odmeny?

Svätý Mikuláš

Svätý Mikuláš ale skutočne existoval. Narodil sa okolo roku 270 n.l. na južnom pobreží Malej Ázie a bol biskupom. Jeho dobrota, zmysel pre spravodlivosť aj obetavosť ho robili už počas života medzi ľuďmi veľmi obľúbeným.

Medzi jeho najznámejší dobrý skutok patrí záchrana troch dievčat, ktoré chcel otec poslať do nevestinca. Hovorí sa, že istý boháč mal tri dcéry, ktorý keď prišiel o svoj majetok, rozhodol sa, že z dievčat urobí neviestky. Mikuláš sa však o tom dozvedel, a tak zabalil do kusa látky zlato a vhodil ho do mužovho domu. To zopakoval presne trikrát, až kým peňazí nebolo dosť na to, aby sa mohli všetky tri dievčatá slušne vydať. Odtiaľ je s najväčšou pravdepodobnosťou aj odvodená tradícia obdarúvavania na sv. Mikuláša.

Svätý Mikuláš je však patrónom mnohých, nielen detí. Rovnako tak má ochraňovať aj rybárov, lodníkov, zlatníkov či lekárnikov. Pôvodne vraj chodieval Mikuláš odetý do biskupského rúcha, na hlave nosieval biskupskú čiapku a v ruke barlu. Neskôr sa mikulášske prestrojenie zmenilo na červený kabát s červenou čiapkou s neodmysliteľnou hustou bielou bradou.

Mikuláša podľa tradície sprevádzajú čert a anjel. Kým anjel rozdáva dobrým deťom sladkosti a ovocie, deťom, ktoré počas roka až tak nepočúvali, dá zasa čert uhlie. Dodnes je dobrým zvykom, že deti Mikuláša vítajú krátkymi básničkami či pesničkami.