Video

Ako si vyrobiť lietajúceho šarkana

Každoročne v jeseni, keď nastane babie leto je čas vyraziť s deťmi do prírody. Jednou z obľúbených jesenných detských aktivít je aj výroba šarkana. Ponúkame Vám jednoduchý návod ako nato. Nechajte sa inšpirovať a spestrite si jesenné dni púšťaním šarkana v prírode.

Zdroj: www.youtube.com

Cupi, lupi, tralala

Detské riekanky: Prečo ich učiť deti?

Dieťa dokáže už veľmi skoro napodobniť melódiu a rytmus reči, teda to, čo používame každý deň. Rytmus nájdeme najčastejšie v riekankách a rôznych básničkách, preto by sa ich mali deti začať učiť čo najskôr, netreba ich odkladať do škôlky či školy.

Riekanky majú významnú úlohu pri rozvoji detskej reči. Deti ich majú rady práve preto, lebo obľubujú rytmus a melódiu. Čo je však podstatné, dieťa takto rytmizované vety dokáže vnímať omnoho skôr ako bežný hovorený prejav, a preto sa ich dokáže i ľahšie naučiť.

Riekankami si deti precvičia slovnú zásobu, ale aj pamäť. Hoci sú riekanky deťmi obľúbené, majú rôznu úroveň náročnosti, nenúťte ich preto, aby pracovali viac, ako samy chcú. Len by ste im mohli znechutiť jednu z efektívnych možností, ako ich rečový prejav zlepšovať. Pri učení začnite najprv s jednoduchšími riekankami, najlepšie ak budú mať štyri verše, aby sa deťom neplietli. Neskôr môžete prejsť na ťažšie riekanky, dávajte však pozor na výslovnosť dieťaťa a hravým opakovaním sa ju snažte zdokonaľovať.

https://eduworld.sk/cd/hanka-herinkova/5370/detske-riekanky-preco-su-dolezite

Chce sa vám tancovať, zabávať alebo si zaspievať? Veselé pesničky pre všetky detičky.

Slovenské detské pesničky Zdroj: www.youtube.com
Slovenské detské pesničky Zdroj: www.youtube.com
Miro Jaroš – Poď cvičiť Zdroj: www.youtube.com

LOGOPÉDIA

Detské džavotanie, skomolené slová, neustále pokusy vysvetliť dospelým niečo, čo oni akosi nevedia pochopiť. Aj takúto úsmevnú časť má vývin ľudskej reči. Dokedy je však úsmev nad nezrozumiteľnou rečou namieste? A kedy by ho mala nahradiť drina pred zrkadlom?

Je známe, že schopnosť vyjadrovať sa a dorozumievať sa jazykom je jednou zo základných ľudských schopností. Reč alebo rozprávanie umožňuje ľuďom, aby mohli prostredníctvom jazyka dokonalo komunikovať s ostatnými ľuďmi.

Hovorená reč je okrem iného sledom jemných, navzájom diferencovaných a koordinovaných pohybov svalstva hovoridiel, svalstva hlasového orgánu a dýchania. Cviky zamerané na rozvíjanie motoriky sú súčasťou logopedickej starostlivosti ako príprava na vyvodenie správnej artikulácie jednotlivých hlások.

A ako začať s cvičením?