Ako učíme? Zábavne.

Naša vízia

S víziou vzdelávania na diaľku kedykoľvek a kdekoľvek na svete sme prišli v roku 2015. Vtedy vznikla Česká škola vo svete a umožnila už tým najmenším deťom vo veku od 4 rokov učiť sa Český jazyk novou, zábavnou formou on-line.

Táto myšlienka prerástla do projektu, kedy výučba je realizovaná našimi skúsenými pedagógmi tak, aby vyhovela širokej škále študentov po celom svete bez ohľadu na miesto a čas. Všetky programy sa pripravujú s cieľom lepšieho pochopenia a zapamätania si učiva zábavnou formou. Nakoľko Česká škola vo svete má veľmi dobré výsledky a recenzie nielen od jednotlivých študentov ale aj ich rodičov, rozhodli sme sa rozšíriť možnosti vzdelávania aj v Slovenskom jazyku. V školskom roku 2021/2022 začneme učiť Vaše deti čítať, písať a hovoriť plynulou slovenčinou prostredníctvom Slovenskej školy vo svete založenej na princípoch a hodnotách úspešnej Českej školy vo svete.

Interaktívna škola hrou – aj takto sa dá jednoducho a výstižne opísať čo ponúkame v jednotlivých vzdelávacích programoch Slovenskej školy vo svete. Dôležitou súčasťou našej výučby je, že upriamujeme pozornosť na to, aby sa deti nenudili a mali radosť z učenia. Zaujať a motivovať deti tak, aby učenie nebolo nezáživné, je našou hlavnou prioritou. Vzdelávanie je doslova prispôsobené na mieru každému dieťaťu. Všetky kurzy sú riešené individuálne alebo v malých skupinkách. Výučba je metodicky koncipovaná podľa platných osnov na Slovensku. Lekcie, aktivity a materiály sú starostlivo pripravované s ohľadom na gramatiku Slovenského jazyka.

Ako učíme? Od prvej lekcie sa deti stretnú so slovenčinou ako dorozumievajúcim jazykom už aj v kurzoch pre našich najmenších predškolákov. Vyzerá to náročne? Na prvý pohľad možno áno, ale vďaka tomu sa deti rýchlejšie naučia nielen rozumieť ale aj hovoriť po slovensky. K dispozícii máme najmodernejšie výučbové programy pre video a audio konferencie so vzájomným zdieľaním údajov. V praxi to znamená, že deti pracujú spoločne so svojimi učiteľmi tak, ako v triede.

Interaktívne učenie Slovenského jazyka zábavne a hravo je tu pre Vás on-line kedykoľvek a kdekoľvek ste, stačí nás kontaktovať.

Kto sme

Špecializujeme sa na on-line výučbu slovenského jazyka pre deti žijúce v zahraničí, ktorú sme zahájili v roku 2021. Od tej doby úspešne pokračujeme v dištančnej výučbe slovenčiny pre každoročne sa zvyšujúci počet študentov z viacerých krajín sveta.

Aké máme kurzy?

Ak sa má stáť človek človekom, musí sa vzdelávať

– Ján Amos Komenský

Máte otázky?