Ako učíme? Zábavne.

Naša vízia

S víziou vzdelávania na diaľku kedykoľvek a kdekoľvek na svete sme prišli v roku 2015. Vtedy vznikla Česká škola vo svete a umožnila už tým najmenším deťom vo veku od 4 rokov učiť sa Český jazyk novou, zábavnou formou on-line.

Táto myšlienka prerástla do projektu, kedy výučba je realizovaná našimi skúsenými pedagógmi tak, aby vyhovela širokej škále študentov po celom svete bez ohľadu na miesto a čas. Všetky programy sa pripravujú s cieľom lepšieho pochopenia a zapamätania si učiva zábavnou formou. Nakoľko Česká škola vo svete má veľmi dobré výsledky a recenzie nielen od jednotlivých študentov ale aj ich rodičov, rozhodli sme sa rozšíriť možnosti vzdelávania aj v Slovenskom jazyku. V školskom roku 2021/2022 začneme učiť Vaše deti čítať, písať a hovoriť plynulou slovenčinou prostredníctvom Slovenskej školy vo svete založenej na princípoch a hodnotách úspešnej Českej školy vo svete.

Interaktívna škola hrou – aj takto sa dá jednoducho a výstižne opísať čo ponúkame v jednotlivých vzdelávacích programoch Slovenskej školy vo svete. Dôležitou súčasťou našej výučby je, že upriamujeme pozornosť na to, aby sa deti nenudili a mali radosť z učenia. Zaujať a motivovať deti tak, aby učenie nebolo nezáživné, je našou hlavnou prioritou. Vzdelávanie je doslova prispôsobené na mieru každému dieťaťu. Všetky kurzy sú riešené individuálne alebo v malých skupinkách. Výučba je metodicky koncipovaná podľa platných osnov na Slovensku. Lekcie, aktivity a materiály sú starostlivo pripravované s ohľadom na gramatiku Slovenského jazyka.

Ako učíme? Od prvej lekcie sa deti stretnú so slovenčinou ako dorozumievajúcim jazykom už aj v kurzoch pre našich najmenších predškolákov. Vyzerá to náročne? Na prvý pohľad možno áno, ale vďaka tomu sa deti rýchlejšie naučia nielen rozumieť ale aj hovoriť po slovensky. K dispozícii máme najmodernejšie výučbové programy pre video a audio konferencie so vzájomným zdieľaním údajov. V praxi to znamená, že deti pracujú spoločne so svojimi učiteľmi tak, ako v triede.

Interaktívne učenie Slovenského jazyka zábavne a hravo je tu pre Vás on-line kedykoľvek a kdekoľvek ste, stačí nás kontaktovať.

Kto sme

V Českej škole vo svete sa špecializujeme na on-line výučbu českého jazyka pre deti žijúce v zahraničí, ktorú sme v pilotnom programe zahájili v roku 2015. Od tej doby úspešne pokračujeme v dištančnej výučbe češtiny pre každoročne sa zvyšujúci počet študentov z viacerých krajín sveta.

Dijana
 • Pedagogická fakulta odbor Učiteľstvo pre 1. stupeň základných škôl
 • Pedagogická fakulta odbor Učiteľstvo odborných predmetov pre SŠ nadstavbové štúdium
 • 15 rokov praxe učiteľa v zahraničí
 • Prax v Homeschooling
 • Prax v internetovom vzdelávaní
 • Záľuby  – výtvarná činnosť, čítanie
Helena
 • Pedagogická fakulta odbor Učiteľstvo pre 1. stupeň základných škôl
 • Nadstavbové štúdium Špeciálny pedagóg
 • Prax v Homeschooling
 • Záľuby – cestovanie, fotografovanie
Jája
 • Stredná pedagogická škola
 • Prax ako Asistent pedagóga u detí s SVP
 • Maliarka, ilustrátorka
 • Záľuby – výtvarná a kreatívna činnosť, história

Sme profesionálny tím skúsených lektoriek českého jazyka, ktoré vyštudovali češtinu na českých univerzitách. Prevažná časť lektorov s nami spolupracuje externe, ale aj napriek tomu sa všetci pravidelne zúčastňujú odborných seminárov zameraných na výučbu češtiny pre cudzincov a na moderné metódy vo výučbe. Máme taktiež viacročné praktické skúsenosti s výučbou malých cudzincov priamo v zahraničí a v Českej republike.

Spolupracujeme externe so základnými školami v Českej republike a so spoločnosťami pre vývoj a tvorbu technologických a interaktívnych programov zameraných na výučbu detí.

Aké máme kurzy?

Ak sa má stáť človek človekom, musí sa vzdelávať

– Ján Amos Komenský

Máte otázky?