Zábavné online precvičovanie

Online cvičenie / Finančná gramotnosť

Bez ohľadu na vekovú skupinu je finančná gramotnosť veľmi dôležitou súčasťou nášho života. Je treba začať už v škole. Na tejto stránke nájdete užitočné informácie ako zaobchádzať s peniazmi už pre deti navštevujúce základnú školu. Zdroj: https://www.zlatka.in/sk/

Online cvičenie / Aplikácia Včielka

https://www.vcielka.online/exercises

Včielka je online / mobilná výučbová aplikácia, vhodná pre individuálne precvičovanie slovenčiny pre deti z odlišného jazykového prostredia.

Preskúmajte všetky kategórie v zozname cvičení  a precvičujte v doporučenom zozname cvičení – čítanie a písanie, výslovnosť či všeobecné jazykové povedomie / slovnú zásobu (a to v rôznych úrovniach náročnosti). Obsah Včielky je ozvučený (aby bola zaistená nápoveda pre správnu výslovnosť) a vybavený obrázkami či animáciami (obsah je tak názorný a ľahko pochopiteľný i pre úplných začiatočníkov).

Čísla pre najmenších

https://nasedeticky.sk/predskolaci/pocitame/16880/cisla-pre-najmensich/ Táto veľmi milá aktivita poslúži pre tých najmenších, pre deti, ktoré sa začínajú zoznamovať s číslami a jednoduchým počítaním. Aktivita spája dve aktivity a to počítanie a modelovanie. Deti si najprv vymodelujú guličky z plastelíny, ktoré budú následne počítať podľa čísla na kartičke a ukladať na pripravené kolieska na kartičke. Táto aktivita je medzi …

Čítať viac Čísla pre najmenších