Ako na slovenčinu

Slovenčina hravo

Interaktívne online cvičenia zo slovenčiny na precvičovanie gramatiky, pravopisu, tvaroslovia, lexikológie a syntaxe – skladby viet. Skúste si precvičiť aj literatúru a v pätminútovkách si zopakujete čo ste sa naučili. Vyskúšajte interaktívne cvičenia zo slovenského jazyka TU Doplň hlásky i,í,y,ý a iné vhodné hlásky v pravopise podstatných, prípadvných mien, zámen, čisloviek, slovies a vybraných slov. …

Čítať viac Slovenčina hravo

Európsky deň jazykov

Vedeli ste, že 26. september je vyhlásený Radou Európy za Európsky deň jazykov? Po prvýkrát bol vyhlásený ešte v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. Do Európskeho dňa jazykov má možnosť zapojiť sa skutočne KAŽDÝ, aj keby …

Čítať viac Európsky deň jazykov

Učím sa po slovensky – online hry

V dnešnom modernom svete, v ktorom existuje aplikácia snáď na všetko, si môžete vybrať z množstva online aplikácií. Treba si len nájsť tú, ktorá najlepšie splní vaše očakávania. Online svet ponúka naozaj veľa možností, ako sa učiť nové jazyky doma od nuly alebo sa v nich zdokonaľovať. Poďme sa pozrieť na aplikácie, ktoré vám pomôžu pri učení sa práve …

Čítať viac Učím sa po slovensky – online hry

Online cvičenie / Vieme po slovensky

Slovenský jazyk je podľa niektorých žiakov jednoduchý, iným sa zdá komplikovaný. Kupujete si rôzne tabuľky a prehľady, ktoré sumarizujú učivo v základných bodoch? Ak chcete nahradiť listovanie týmito pomôckami, tak je tu pre Vás kedykoľvek dostupná online verzia priamo z pohodlia vášho domova.

Precvičovanie slovenčiny online vždy, keď máte čas a chuť. Slovenský pravopis, gramatika, práca s textom a mnoho iného zábavnou formou. Tradičné i novátorské úlohy, hry a interaktívne cvičenia. Učivo je spracované v rozsahu osnov ZŠ a SŠ.

https://www.viemeposlovensky.sk/

Online cvičenie / Úlohy zo slovenčiny

Zábavná slovenčina je online program určený všetkým deťom základných škôl, ktoré bojujú so slovenským jazykom. Majú možnosť precvičiť si jazykové javy, s ktorými sa stretávajú v škole – písanie y / i, párových spoluhlások, diktátov, vybraných slov, určovanie slovných druhov, časovanie slovies, skloňovanie zámena „ja“, hľadanie koreňa slova, podmetu a prísudku a mnoho ďalších.

zdroj: https://www.gramar.in/sk/

NiniNana – Slovenčina hrou

Jazyková vzdelávacia aplikácia s názvom NiniNana – Slovenčina hrou je primárne určená pre deti vo veku od dvoch do šiestich rokov ako prostriedok na výučbu slovenského jazyka. Zbieraj hviezdy v náučných okruhoch hry Slovenčina hrou. Celkovo na teba čaká 6 hier, vďaka ktorým si môžeš osvojiť základné pojmy z každodenného života alebo ti pomôžu pri …

Čítať viac NiniNana – Slovenčina hrou

Online cvičenie / Aplikácia Včielka

Včielka je online / mobilná výučbová aplikácia, vhodná pre individuálne precvičovanie slovenčiny pre deti z odlišného jazykového prostredia.

Preskúmajte všetky kategórie v zozname cvičení  a precvičujte v doporučenom zozname cvičení – čítanie a písanie, výslovnosť či všeobecné jazykové povedomie / slovnú zásobu (a to v rôznych úrovniach náročnosti). Obsah Včielky je ozvučený (aby bola zaistená nápoveda pre správnu výslovnosť) a vybavený obrázkami či animáciami (obsah je tak názorný a ľahko pochopiteľný i pre úplných začiatočníkov).

zdroj: https://www.vcielka.online/exercises

Benefity malého lingvistu

Učiť sa jazyky je nadmieru obohacujúca skúsenosť v každom veku. Najmä v detstve je to však jednou z najrozumnejších investícií do budúcnosti. Deti intuitívne považujú učenie nových jazykov za príležitosť skúmať niečo nepoznané, hrať sa a užívať si túto aktivitu spolu s ďalšími rovesníkmi. Je v nich entuziazmus, ktorý poháňa radosť objavovať nové. Schopnosť detí …

Čítať viac Benefity malého lingvistu

Ako skloňujeme – aplikácia pre Android

Slovenská gramatika je aplikácia, ktorá vám pomôže naučiť sa všetky kategórie, aby ste si zlepšili svoju úroveň slovenského jazyka. Obsahuje zoznam lekcií, ktoré sú dôležité, ak chcete študovať gramatiku slovenčiny. Zoznam lekcií pozostáva z jednoduchých vysvetlení a príkladov, ktoré vám pomôžu pochopiť a zlepšiť vaše zručnosti v gramatike, skladaní nových viet a slovnej zásoby, taktiež viesť dialógy a konverzáciu v slovenskom jazyku.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vayapp.slovakgrammar&hl=en_US&gl=US

Online cvičenie/ Aplikácia Slovenská gramatika

V aplikácii Slovenská gramatika si môžete pravidelne precvičovať slovenský pravopis, a to prostredníctvom online testov pre rôzne úrovne znalostí. Vďaka tomu sa aplikácia Slovenská gramatika hodí nielen pre školopovinné deti, ale aj pre dospelých, ktorí už možno pozabúdali na niektoré zákernosti nášho materinského jazyka. Testy sa v aplikácii okamžite vyhodnocujú, oznámkujú a nechýba ani priebežne doplňovaná štatistika dosiahnutých výsledkov.

https://www.eductify.com/sk/slovenska-gramatika