Matematika – úvod

Pri hre s číslami sa dieťa s nimi naučí narábať a vytvorí si k nim dôveru. Každé má vrodenú potrebu učiť sa. Práve v prvých šiestich rokoch je schopnosť učiť sa najväčšia a dieťa sa už nikdy nenaučí tak veľa, ako v čase pred nástupom do školy. Preto možno v prvých šiestich rokoch dieťaťu priblížiť aj matematiku hravou formou, zoznámiť ho s prvými matematickými pojmami a operáciami.

Čo je tá najdôležitejšia vec?

Deti v tomto období nevnímajú učenie ako zámerný cieľavedomý proces, ale ako hru, a to treba využiť. Pri hre a v celkom obyčajných situáciách počas dňa prichádza dieťa do kontaktu s číslami, počtami, ciframi a pod.

My ako dospelí môžeme dieťaťu pomôcť pri štarte a poskytnúť mu základy pre ďalšie matematické rozvíjanie tým, že budeme všímaví, poskytneme mu priestor a budeme ho podporovať v jeho záujmoch a zvedavosti. Pritom matematické znalosti dospelých osôb nezohrávajú žiadnu úlohu. Hlavná vec, že sa pri tom všetci bavia. V tématických článkoch zameraných na tému matematiky budete mať k dispozícii pestrú škálu tipov na interaktívne a zábavné spôsoby ako vzbudiť u svojich detí záujem a lásku k matematike 🙂