Ako zvládnuť poruchu čítania (dyslexiu) u detí

Jedna z najznámejších porúch, s ktorou sa rodičia a učitelia v súvislosti s učením detí stretávajú je znížená schopnosť správne čítať – napriek primeranej inteligencii, normálnemu sociokultúrnemu zázemiu a bežným vyučovacím metódam. Čítanie dyslektického dieťaťa je obvykle  pomalé, namáhavé a stresujúce, takže jeho pozornosť sa rýchlo vyčerpá. 

Vo videách nižšie sa dozviete čo je dyslexia, aké cvičenia sú vhodné na jej zlepšie a ako myslí dieťa, ktoré má poruchu čítania.

Čo je dôležité pri práci s dyslektikmi a načo treba upriamiť pozornosť?

 1. Za prvé je to venovanie pozornosti a času vášmu dieťaťu. Ak si všimnete, že je niekde problém, kontaktuje čo najskôr odborníka.
 2. Keď už má dieťa poruchu diagnostikovanú, snažte sa mu čo najviac uľahčovať vzdelávanie. Učte sa s ním, čítajte si s ním nahlas, aby si to precvičovalo hlavne doma a potom mu to v škole nerobilo problém.
 3. Dávajte mu tipy, ako plynulejšie čítať, precvičujte si s ním písmenká, pravopis, učte ho používať nové slová tak, aby im rozumelo. Chce to síce veľa energie a času, ale vaše dieťa sa vám určite poďakuje a nielen vo forme dobrých výsledkov v škole.

Najčastejšie príznaky dyslexie podľa obdobia, kedy sa vyskytujú.

Predškolský vek

 • Dieťa začne neskoro rozprávať.
 • Pomaly sa učí nové slová.
 • Má problém s vytváraním a používaním slov, napríklad tých, ktoré znejú rovnako ale majú iný význam.
 • Má problém so zapamätávaním a pomenúvaním písmen, čísel alebo aj farieb.
 • Má problém s učením sa riekaniek a pesničiek či s hrou, ktorá má nejaký rytmus.

Školský vek

 • Čítanie je na oveľa nižšej úrovni ako sa očakáva vzhľadom na vek dieťaťa.
 • Dieťa má problém so spracovaním toho, čo počuje.
 • Má problém s hľadaním správneho slova, taktiež mu dlhšie trvá, kým sformuluje odpoveď na otázku.
 • Nevie si zapamätať poradie vecí
 • Má problémy vidieť (a príležitostne aj počuť) rozdiely a podobnosti v slovách a písmenách
 • Dieťa má ťažkosti pri hláskovaní
 • Trvá mu veľmi dlho, pokým vypracuje úlohy, ktoré zahŕňajú písanie alebo čítanie
 • Má tendenciu vyhýbať sa aktivitám, ktoré zahŕňajú písanie alebo čítanie

Pracovné listy sú určené pre deti na precvičovanie čítania s porozumením. Vhodné pri poruchách dyslexia, dyskalkúlia, dysortografia.

zdroj: https://www.youtube.com/, https://eduworld.sk/, https://hravaskola.webnode.sk