Sviatok troch kráľov – slovenské tradície

Chodenie Troch kráľov (alebo aj chodenie s hviezdou) je známe v mnohých oblastiach Slovenska, a preto sa vyskytuje v rozličných variantoch a obmenách.

Záverom vianočného obdobia bol sviatok Troch kráľov (6. január). Zvyky, ktoré sa spájali s týmto dňom, sú typickým príkladom prelínania staroslovanských obyčají obohatených prvkami rímskej kultúry s kresťanskými obradmi.

Najznámejším zvykom je obchôdzka chlapcov oblečených v dlhých bielych košeliach s korunkami na hlave, ktorí predvádzajú trojkráľovú hru – parafrázu novozákonného príbehu opisujúceho návštevu Troch kráľov pri narodenom Ježišovi Kristovi.

Typická je aj koleda – obchôdzka kňaza so sprievodom po domácnostiach. Počas nej sa nad izbové dvere kriedou písali posledné dve číslice letopočtu a iniciálky troch biblických mudrcov (kráľov) G. M. B. (Gašpar, Melichar a Baltazár), podľa ktorých tento deň dostal svoje meno.

Postavy 3 kráľov – stačí vytlačiť, vystrihnúť a vybarbiť farbičkami alebo si môžeš omaľovánku vyfarbiť online v mobile alebo počítači

TROJKRÁĽOVÁ KOLEDA

Zdroj: slovakia.travel, youtube.com, omalovankaonline.com, manualidadeson.com