Slovenské vianočné koledy a pesničky

Na Slovensku sa s koledami ako piesňami stretávame najmä v predvianočnom a vianočnom období. Sú už súčasťou našej histórie a národného kultúrneho dedičstva. Keďže Vianoce sú slávené v rôznych štátoch sveta, najznámejšie vianočné koledy a piesne boli prekladané do jazykov mimo svojho originálneho pôvodu. Medzi takéto najznámejšie skladby patrí Tichá Noc – Stille Nacht, ktorá bola predložená snáď do všetkých jazykov na svete. Vznikla v roku 1818 a jej autormi sú Joseph Mohr a Franz Xaver Gruber.

Aj keď nám už často splýva význam slov koleda a vianočná pieseň, vianočné koledy sa viažu k sviatku narodenia Ježiša Krista, kým vianočné piesne sú koncipované širšie a viažu sa k vianočnému obdobiu. Najkrajšie vianočné koledy a pesničky pre malých aj veľkých, ktoré zahrejú na duši a privodia tú magickú vianočnú atmosféru vo všetkých domovoch si môžete vypočuť cez youtube.

Slovenské vianočné koledy

Slovenské vianočné pesničky

zdroj: https://vianoce.sk/, https://www.youtube.com/