Vianočné rozprávanie – Sv. Lucia

V kalendári je 13. december sviatkom sv. Lucie. Tento magický dátum v minulosti sprevádzali rôzne zvyky, tradície a obyčaje. Je opradený viacerými legendami, ktoré dnes už možno ani nepoznáme.

Tradícia, ktorá prišla zo Švédska a slávila sa 13. decembra symbolicky znamenala držanie nešťastia ďaleko od domu. Lucie boli oblečené v bielom a na tvári mali biely závoj. V jednej ruke mali kôš so sladkosťami a v druhej metličku z peria. Symbolicky bol vymetaný prach z domu.

V minulosti sa sviatok Lucie spájal s poverami a čarami.

Drevený Stolček

Jedna „povera“ sa spájala s dreveným stolčekom. Ten mal rezbár vyrezávať postupne každý deň až do Vianoc a nesmel byť na ňom ani jeden klinec – vtedy mal podľa povery čarovnú moc. Na Štedrý deň si rezbár mal počas polnočnej omše na tento stolček sadnúť a okolo oltára potom videl tancovať všetky strigy z dediny. Hneď nato mal podľa povery zobrať stolček a utekať domov, aby ho strigy nechytili.

zdroj: gemer.korzar.sme.sk
zdroj: tyzdenvdevinskej.sk

Chodenie Lucií

Ďalším zvykom bolo, že dievčatá a ženy boli večer na Luciu poobliekané celé v bielom a metličkou  alebo husími perami vymetali kúty izieb, aby ich očistili od zlých síl. Tváre mali zaprášené múkou, na niektorých miestach aj sadzami (čierne Lucky).

Lucia na severe

Primárne, rovnako ako u predošlých sviatkov, korene sú hlbšie ako kresťanstvo a sv. Lucia samotná. Už v severskej mytológii totiž vystupuje postava s menom Lussi. U niektorých autorov je to muž démon, no u väčšiny ide o ženu, poletujúcu povetrím v najdlhšiu noc v roku.

Divoký lov Ódina. Jednou z identifikovateľných postáv je práve Lussi. zdroj: nasjonalmuseet.no
zdroj: en.wikipedia.org

Lucia vo Švédsku

V súčasnosti sa v škandinávskych krajinách Lucia slávi tradične veľkou procesiou, na čele ktorej stojí dievča symbolizujúce Luciu. Býva odeté do bieleho rúcha s červeným opaskom (symbol panenskej čistoty a Luciinej obety). Na hlave máva veniec z brusnicových vetvičiek so zapálenými sviečkami (počet môže varírovat od 4 po 9) a ďalšiu drží v ruke. Za ňou nasleduje zástup dievčat rovnako odetých a s horiacimi sviečkami v rukách.

Lucia v Taliansku

V Taliansku je tento deň výrazne oslavovaný najmä v regiónoch Lombardy, Emilia-Romagna, Friuli, Veneto, Trentino-Alto Adige a na Sicílii. V severných častiach je Lucia oslavovaná podobne ako Mikuláš u nás, prichádza na svojom somárikovi za doprovodu pomocníka Castalda. Deti si pripravujú pre Luciu kávu, mlieko alebo víno, chlieb pre Castalda a mrkvu pre somárika, občas sa pridá aj nejaký ten keksík či ovocie. Za odmenu poslušné deti dostanú sladkosti a darčeky, ale pokiaľ by ju vyhliadali, Lucia by im fúkla popol do očí a dočasne oslepila.

zdroj: vedator.space

Nemecko, Rakúsko, alpské oblasti a krajiny ovplyvnené Rakúskou monarchiou

V nemecky hovoriacich krajinách, podobne ako severania, keďže pohanské božstvá mali podobné až zhodné, vystupovala postava s menom Lutzel Frau. Podľa legiend sa jednalo o starú bosorku, ktorá podobne ako Lussi u severanov, kontrolovala domácnosť, pokiaľ bolo všade čisto, deti poslúchali a ženy dodržiavali zákaz pradenia pri svojom odchode zatriasla sukňami a uvoľnila tak sladkosti a drobné mince pre deti.