Učiteľ a jeho rola v živote detí

V rozvoji detí zohrávajú škola, učitelia a rodičia zásadnú úlohu. Rodičia sú prvým mentorom dieťaťa a učitelia druhým. Obaja majú nesmierny vplyv pri formovaní osobnosti detí a zohrávajú tiež kľúčovú úlohu pri ovplyvňovaní a formovaní ich budúcnosti. Poskytujú pevný základ vzdelania a povzbudenie, ktoré deti potrebujú, aby vydržali a uspeli vo svojom úsilí. Tým, že učitelia nasmerujú deti správnym smerom, umožnia im stať sa užitočnými členmi spoločnosti. Niektorí učitelia majú schopnosť zanechať na svojich žiakoch naozaj silnú stopu. Získavajú miesto v srdciach detí svojimi činmi, povzbudivými slovami a vecami, ktoré ich učia aj mimo triedy. Učitelia majú najdôležitejšiu prácu na svete – pomáhať deťom dosiahnuť ich sny, aby jedného dňa dokázali niečo výnimočné.

„Najvyšším umením učiteľa je prebudiť radosť v kreatívnom myslení a poznaní. “ Albert Einstein

Svetový deň učiteľov  je sviatok, ktorý si pripomínajú učitelia po celom svete 5. októbra. Tento deň bol vyhlásený organizáciou UNESCO v roku 1994. Na Slovensku sa sviatok učiteľov oslavuje 28. marca, v deň narodenia Jana Amosa Komenského (bol to český pedagóg, filozof, spisovateľ a teológ), ktorý v mnohom predstihol svoju dobu. Presadzoval povinnú školskú dochádzku pre každé dieťa bez ohľadu  na jeho intelekt alebo sociálne pomery, vypracoval systém pedagogiky ako vedy a mnohé jeho vyjadrenia, ako „opakovanie je matkou múdrosti“ či „škola hrou“, zľudoveli.

Vyrobte si darček pre vašu pani učiteľku

Budeš potrebovať: tvrdý papier-výkres, fixky alebo farbičky, nožnice

Postup: srdiečka vytlač na tvrdý papier-výkres, vyfarbi a vystrihni, a napíš nejaký milý odkaz, prípade jedno veľké ĎAKUJEM.

Zdroj: wikipedia, nasedeticky.sk, eduworld.sk