Dobrodružná cesta po Slovensku – úloha 2

Územie dnešného Slovenska bolo v minulosti súčasťou historickej Rímskej ríše, Samovej ríše, Veľkej Moravy, Uhorska, Habsburskej ríše a Rakúsko – Uhorska. Slovensko ohrozovali Avari, útočila na neho Franská ríša a Starí Maďari, neskôr nás ohrozovali Tatári a podľa histórie najmä najnebezpečnejší Turci. Napriek tomu sa Slovensko dokázalo oslobodiť spod područia nevoľníctva, uzákoniť spisovný jazyk a nezaostávať vo vytváraní dejín slovenského umenia a kultúry.

Slovensko poznačila 1. aj 2. svetová vojna. Veľká časť dejín Slovenska je spätá so susedným českým štátom, s ktorým sme dlhý čas tvorili spoločnú republiku. Najskôr prvú Československú republiku, potom sme vytvárali Československú socialistickú republiku a po tzv. Nežnej revolúcii sme na krátky čas v dejinách vytvorili spoločnú Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku. V roku 1993 sme sa osamostatnili a vytvorili samostatnú demokratickú Slovenskú republiku, ktorej história je napriek krátkosti trvania naozaj bohatá. V úlohe 2 nájdete informácie súvisiace s dejinami Slovenska a Slovenskej republiky.