Kartičky s písmenkami

Písmenká sú pre malé deti fascinujúce. Takmer každý škôlkár už vie napísať  svoje meno. Deti sa ako prvé naučia väčšinou veľké tlačené písmenká.  Tie ovládajú už v materskej škole. Zvyšné tvary sa učia najčastejšie až v škole.

Kartičky s písmenkami vám výborne poslúžia na spájanie rôznych tvarov písmeniek – veľké a malé písmenká, tlačené a písané písmenká. Písmenká si zamiešajte a môžete hľadať a spájať všetky štyri tvary každého písmenka a nakoniec nájdite aj obrázok, ktorý sa začína na dané písmenko a môžete ho tiež k nim priradiť. Na prázdne kartičky si môžete napísať a nakresliť chýbajúce písmenká a obrázky (s mäkčeňmi a dĺžňami, písmenko Q…). Deti sa aspoň trošku pozabávajú pri tvorení. 🙂

Zdroj: nasedeticky.sk