Básničky o lete

Dobrých riekaniek, básničiek či veršovačiek nikdy nie je dosť. Aj počas voľných dní cez prázdniny by si deti mali cvičiť pamäť, aby sa takto pripravili na školský režim a uľahčilo sa im učenie. Robte to zábavnou formou pomocou riekaniek a veršovačiek. Pri nich si zároveň deti precvičia svoj dôvtip a naučia sa nové slovíčka.

Zdroj: www.alinka.sk, www.zones.sk

Zdroj: youtube