Online cvičenie / Úlohy zo slovenčiny

Zábavná slovenčina je online program určený všetkým deťom základných škôl, ktoré bojujú so slovenským jazykom. Majú možnosť precvičiť si jazykové javy, s ktorými sa stretávajú v škole – písanie y / i, párových spoluhlások, diktátov, vybraných slov, určovanie slovných druhov, časovanie slovies, skloňovanie zámena „ja“, hľadanie koreňa slova, podmetu a prísudku a mnoho ďalších.

zdroj: https://www.gramar.in/sk/