Prvý jarný deň, jarná rovnodennosť

Rovnodennosť je okamih, v ktorom Slnko počas svojho zdanlivého ročného pohybu prechádza priesečníkom rovníka s ekliptikou. Vtedy je na celej Zemi deň rovnako dlhý ako noc. Pri prechode Slnka z južnej pologule na severnú nastáva jarná rovnodennosť (približne 21. marca). Slnko sa na svojej zdanlivej ročnej dráhe po oblohe dostalo do priesečníka s rovníkom. V deň jarnej rovnodennosti svieti priamo na rovník, čo znamená, že obyvatelia rovníka majú na pravé poludnie Slnko kolmo nad hlavou. Na celej zemeguli, okrem presných zemepisných pólov, je dĺžka dňa aj noci rovnaká.

Jarnou rovnodennosťou na Severnom póle začína polročný deň – Slnko je tam stále nad obzorom a zapadne až 23. septembra. Celkom opačne je to na Južnom póle – v Antarktíde. V súčasnosti sa tam začína polárna noc, ktorá bude trvať tiež pol roka. Okamih rovnodennosti nenastáva každý rok v rovnakom čase. Príčinou toho je rozdielna dĺžka roku astronomického a občianskeho a vkladanie priestupného dňa – 29. februára – každý štvrtý rok. Dátum 21.marec, ktorý sa uvádza v učebniciach, platil iba v prvých dvoch desaťročiach tohto storočia. Teraz už neplatí a vyskytuje sa už len každý tretí rok po roku priestupnom. Začínajúc rokom 2012 bude jarná rovnodennosť vždy 20. marca a od roku 2048 sa bude objavovať aj 19. marca. Návrat k pôvodnému 21. marcu nastane až po vynechaní priestupného dňa v roku 2100, 2200 a 2300.

Zaspievajte si jarnú pesničku s deťmi. Veríme, že sa vám bude páči. Pridali sme aj noty, aby si ju deti mohli aj zahrať na klavíri alebo inom hudobnom nástroji. Melódia je veľmi jednoduchá. Každý určite pozná pieseň Prší, prší, len sa leje. Tak si ju skúste zanôtiť .

JAR JE TU   

Snežienky a konvalinky  
vítajú jar pomalinky.
Slnka lúče hrejú svet,
chladnej zimy zrazu niet.

Včielky bzučia, vtáčik spieva,
príroda sa prebudila.
Zelená sa záhrada,
to je ale paráda.

Prileteli lastovičky,
sadnime si na lavičky.
Pozorujme zvieratká,
ako majú mláďatká.

Jar je skvelá, všetci vieme,
na zimu hneď zabudneme.
Prvosienky, púpavy,
jar nám úsmev vyčarí.  (autor textu piesne: Danka Vitálošová)

zdroj: https://www.enviroportal.sk/vyznamne-udalosti/338 https://nasedeticky.sk/wp-content/uploads/2019/02/jarna-piesen-prsi-prsi2.pdf

zdroj: https://nasedeticky.sk