Medzinárodný deň žien na Slovensku

Hoci si ľudia Medzinárodný deň žien pripomínajú každý rok, základná myšlienka, ktorá za vznikom tohto sviatku stojí, už v dnešnej dobe taká známa nie je. Či už ho každoročne so svojimi blízkymi oslavujete, alebo ho radšej ignorujete, určite neuškodí pripomenúť si, odkiaľ táto tradícia pochádza. Prezradíme, ako vzniklo MDŽ, prečo sa vlastne tento sviatok oslavuje a na ktorý deň v roku 2022 pripadá.

Čo je MDŽ?

Medzinárodný deň žien, ktorý u nás mnohí ľudia poznajú jednoducho ako MDŽ, je medzinárodne uznávaný sviatok oficiálne ustanovený Organizáciou Spojených národov. Hoci od roku 1990 nie je na našom území sviatkom oficiálnym, mnoho slovenských rodín ho oslavuje dodnes. V roku 2004 sa dokonca zaradil medzi významné dni, ale nejde o štátny sviatok, a tým pádom ani o deň pracovného pokoja.

Ľudia si v tento deň pripomínajú hlavne boj za ženské práva, rovnoprávnosť mužov a žien, odstránenie diskriminácie a celkovo lepšie pracovné podmienky pre ženy. Podľa OSN by však mal byť zároveň aj oslavou všetkých ženských úspechov bez ohľadu na ich etnické, národnostné, jazykové, kultúrne, politické a ekonomické rozdiely.

Medzinárodný deň žien v SR

V priebehu dejín sa oslavy Medzinárodného dňa žien menili, ľudia si k tomuto sviatku vytvorili úplne iný vzťah, majú s ním spojené odlišné asociácie ako v minulosti a na pôvodný zámer mnohí zabudli. Zatiaľ čo niektorí ľudia preto dnes na MDŽ kupujú svojim manželkám, mamičkám alebo babičkám pravidelne kvety alebo im aspoň poprajú, iní Medzinárodný deň žien okázalo ignorujú.

Mnohým totiž pripomína minulý režim, kedy boli jeho oslavy okázalé a rozhodne ich nešlo prehliadnuť. Ich typickým znakom boli červené karafiáty, povinné oslavy na pracoviskách alebo televízne gratulácie. Ženy sa vtedy prezentovali hlavne ako pracovníčky a bojovníčky za socializmus i mier a vrcholnou udalosťou bývalo stretnutie vybraných adeptiek s prezidentom, najvyššími predstaviteľmi vtedajšej vlády a komunistickej strany.

Mnoho ľudí neskôr prestalo Medzinárodný deň žien oslavovať v domnení, že išlo o umelo vytvorený sviatok, ktorý vymysleli zástupcovia komunistického režimu. Časť republiky ho tak vníma aj dnes a akékoľvek oslavy bojkotuje, ale predovšetkým mladšia generácia sa k jeho oslavám začína postupne vracať. Ako ľudskoprávny sviatok si ho však pripomínajú skôr na medzinárodnej úrovni a sústredia sa na rovnoprávnosť mužov a žien, ktoré majú v rôznych častiach sveta rôzne podmienky a príležitosti.

Kedy je MDŽ?

Pokiaľ ide o to, kedy sa oslavuje MDŽ, tento sviatok má dnes pevne stanovený dátum a každoročne sa teda oslavuje 8. marca. Veľa ľudí ale tiež zaujíma, na aký deň v týždni pripadá Medzinárodný deň žien 2022. Zatiaľ čo v minulom roku sa MDŽ oslavovalo v pondelok, tento rok tento sviatok vychádza konkrétne na utorok a v roku 2023 potom bude v stredu.

Od roku 1996 OSN na každý rok vyhlasuje pre Medzinárodný deň žien špeciálnu tému. Heslom a zároveň témou pre MDŽ 2022 je #BreakTheBias. Ľudia sa jeho pomocou snažia vyjadriť, že by si priali svet bez predsudkov, stereotypov a diskriminácie. Namiesto toho by mal byť svet rozmanitý, spravodlivý a inkluzívny, ľudia by si mali ceniť svoje odlišnosti a bojovať za upevnenie ženskej rovnoprávnosti.

zdroj: https://radimeako.sk