Predškolská príprava – deti hovoriace iným jazykom

Hovoriť s deťmi v cudzom jazyku je obohatením na celý život. Najvhodnejší čas začať učiť deti dvom rečiam je od narodenia, kedy sú ako špongie. Nasávajú všetko, čo vidia a počujú. Ich mozog sa vyvíja, je flexibilný a otvorený, deti si ani neuvedomujú, že sa niečo učia.

Nižšie nájdete materiály, stratégie, odporúčania ako postupovať pri učení detí s odlišným materinským jazykom v predškolskom veku.

DIEŤA HOVORIACE INÝM JAZYKOM:
MOŽNOSTI KOMPENZAČNEJ
PODPORY V PREDŠKOLSKOM
VZDELÁVANÍ

Zdroj: https://www.statpedu.sk/files/sk/svp/zavadzanie-isvp-ms-zs-gym/materska-skola/metodicke-materialy/dieta-hovoriace-inym-jazykom-moznosti-kompenzacnej-podpory-predskolskom-vzdelavani.pdf

PREDŠKOLSKÁ PRÍPRAVA:
METODIKA SLUŽBY

Zdroj:https://www.ia.gov.sk/npkiku/data/files/np_kiku/dokumenty/cvo_predskolska_priprava_metodika_screen_3.pdf