Hodiny a určovanie času – pracovné listy

Porozumenie konceptu času môže robiť niektorým deťom problém, pretože je veľmi abstraktný. Zmysel pre čas sa nadobúda postupne počas života najmä vďaka udalostiam, ktoré sa dejú. Deti si začínajú postupne samy tieto životné udalosti spájať s časovými označeniami. 

Naša škola pripravila pre deti pracovné listy, v ktorých si môžu zopakovať určovanie času na ručičkových hodinách. Keďže pre niektoré deti môže byť určovanie času pomerne náročná téma, pracovné listy sú rozdelené aj podľa náročnosti. Začnite od ľahšieho a prejdite na zložitejší. Nájdete tam aj čistý pracovný list, kde môžete trénovať práve tie časy, ktoré vám robia najväčšie problémy.