Speekle – logopédia hravou formou online

https://www.speekle.sk/

Speekle je logopedický softvér, ktorý hravou formou učí deti správnu výslovnosť. Pretože aj jedno písmenko zaváži. Stiahnite si bezplatnú verziu logopedickej pomôcky Spekle a cvičte výslovnosť so svojím dieťaťom.

Rečové cvičenia sú robené, aby boli čo najpohodlnejšie a najzábavnejšie. Moderné informačné technológie nám dnes umožňujú premeniť cvičenia na hry. Speekle je určený pre deti predškolského veku a zmení im nudné logopedické cvičenia na hry. Precvičte si sykavky [s] a [š] s trpaslíkom Goldym, alebo sa učte zvukovú diferenciáciu s papagájom Squakom.