Štipcovačka – tvrdé a mäkké spoluhlásky

Ako rozdeľujeme slovenské spoluhlásky?

V slovenčine rozlišujeme spoluhlásky: tvrdé (d, t, n, l, h, ch, k, g) mäkké (ď, ť, ň, ľ, c, č, ž, š, dz, dž, j) a obojaké (b, m, p, r, s, v, z, f)

Na prvý pohľad je to zdanlivo jednoduché učivo. Po tvrdých spoluhláskach bude tvrdé y, po mäkkých mäkké i. Ale my vieme, že to v slovenskom jazyku také ľahké nie je. Máme množstvo výnimiek. A hoc dieťaťu tie výnimky vysvetľujeme dookola (a pri niektorých slovách možno ani my niekedy netušíme, prečo sa to tak píše), nie je to vždy pre nich jednoduché.

Ak so svojimi deťmi tiež riešite, čo sa píše po mäkkých a tvrdých spoluhláskach, môžete si doma vyrobiť zábavnú hru s názvom Štipcovačka.

http://Zdroj: https://nataliasollarova.sk/stipcovacka-na-tvrde-a-makke-spoluhlasky/

Princíp hry je nasledovný. Hra obsahuje kartičky so slovami. Práca s nimi je vcelku jednoduchá, dieťa pripne štipček na to iíy alebo ý, ktoré považuje za správne. Následne si môže svoju prácu samé skontrolovať. Jednou možnosťou je použiť kľúč so správnymi riešeniami. Iný spôsob je označiť na druhej strane kartičky tú správnu voľbu bodkou. Je to len na vás, ktorú formu zvolíte. Kartičky je vhodné zalaminátovať, vydržia dhlšie.

Štipcovacie kartičky v pdf verzii na tlač nájdete tu:

Keďže niektoré slová majú viac ako jedno miesto na doplnenie, ich označovanie sme vyriešili viacerými štipčekmi. Prvej chýbajúcej hláske i, í, y alebo ý patrí štipec s číslom 1, za ňou nasledujúci prázdny priestor je určený pre štipec s číslom 2. Zrozumiteľnejšie to hádam bude vďaka obrázku nižšie.