Vzťah k učeniu – ako správne motivovať deti

 

Učenie je veľkou súčasťou celého nášho života. Čím silnejšia bude motivácia a chuť učiť sa nové veci, tým lepšie ju bude vedieť zužitkovať v budúcnosti. 

K tomu, aby dieťa v živote zažilo úspech potrebuje aj isté vzdelanie. Nie všetky deti to ale chápu a učeniu sa snažia všemožne vyhýbať. Ako ich viesť k tomu, aby mali dobrý vzťah k učeniu?

S pribúdajúcim vekom deti preberajú stále väčšiu zodpovednosť samy za seba a svoje konanie. Rovnako je to aj pri učení. Keď sú deti menšie, rodičia majú tendenciu im s domácimi úlohami pomáhať a pracovať na nich spolu s nimi. Keď už prejdú na druhý stupeň, rodičia zasahujú do domácich úloh a školských aktivít čím ďalej tým menej. Ostáva to teda na pleciach samotných detí a každé sa s tým dokáže popasovať inak.

Jedna skupina detí má vnútornú motiváciu voči povinnostiam v škole – chcú sa prirodzene učiť nové veci, chcú sa zdokonaľovať a dosahovať dobré výsledky. Nie pre rodičov, nie pre učiteľov, ale samy pre seba.

Druhou skupinou sú deti, ktoré nemajú vnútornú motiváciu a potrebujú väčší dohľad a tlak zo strany rodičov, pretože k škole nemajú vytvorený pozitívny vzťah. Pozor však treba dávať aj na to, že priveľkým tlakom rodičia veľa zvyčajne nedosiahnu. Deti tak môžu získať voči škole väčší odpor ako mali, prípadne sa z neutrálneho postoja môže stať negatívny.

Preto je potrebné posilňovať u detí hlavne vnútornú motiváciu, pretože vďaka nej sa každé dieťa rozhoduje samo za seba, stanovuje si vlastné ciele a má radosť z ich napĺňania. Zamerajte sa na to, aby sa u detí vytvoril pozitívny vzťah k učeniu sa a škole, pretože ten má šancu pretrvať nielen pri štúdiu v školských laviciach, ale po celý život. Čo teda môžete pre svoje deti urobiť, aby ste podporili ich chuť k učeniu?

 1. Pýtajte sa detí prioritne na to, čo sa v škole učili, nie na to, aké známky dostali či koľko testov mali.
 2. V tejto súvislosti sa zamerajte viac na samotný proces učenia ako na výkon či výsledok.
 3. Oceňte dieťa za akékoľvek úspechy – či už malé alebo veľké. 
 4. Zabezpečte, aby malo dieťa v domácnosti svoj kútik na učenie. 
 5. Limitujte stres, ktorý dieťa z učenia môže mať. Dieťa by malo byť v psychickej pohode, aby sa dokázalo čo najlepšie sústrediť.
 6. Vytvorte spolu štruktúru učenia sa. Deti si podobnú štruktúru vždy nevedia vytvoriť samy, preto im ako rodičia môžete pomôcť.
 7. Pomôžte deťom nastavovať si malé dosiahnuteľné ciele. 
 8. Pokiaľ dieťa zažije prvé neúspechy v škole reagujte na ne. Podporte ho a povzbuďte. Nasmerujte dieťa, ako je možné prekážky prekonať. 
 9. Dohodnite si stretnutie s triednym učiteľom, konzultujte nové spôsoby, ako sa s dieťaťom učiť doma a bude to pre neho prospešné.  
 10.  Pýtajte sa dieťaťa na jeho názor, podnecujte rôzne diskusie a vyjadrovanie sa k veciam – či už po faktickej alebo po emocionálnej stránke.
 11.   Upriamujte pozornosť, že vedomosti môžeme získavať rôznymi spôsobmi a z rôznych zdrojov.
 12. Podporujte dieťa v pravidelnom čítaní a zdôrazňujte, ako nás informácie z kníh dokážu obohacovať a rozširovať naše chápanie sveta.
 13. Ostaňte pozitívni. Snažte sa oceniť to, čo sa dá a povzbudiť dieťa v oblastiach, v ktorých mu to nejde ľahko.

Zdroj: https://eduworld.sk/cd/dominika-neprasova/7801/ako-dieta-motivovat-k-uceniu