Online cvičenie – Vieme fakty / Slovenské dejiny

Precvičte si pestrú škálu predmetov. Kvalitne, zábavne a do hĺbky. Učivo je zamerané pre druhý stupeň základných škôl a stredné školy. Okrem zemepisu a biológie Slovenska, môžete formou online cvičení a hier preskúmať aj Európu, Ameriku, Afriku, Áziu… Nájdete tu turistické mapy, informácie ohľadne prírodných javov, nerastnom bohatstve a mnoho iného.

zdroj:https://www.viemefakty.sk/cvicenia-slovensko