Ako skloňujeme – aplikácia pre Android

Slovenská gramatika je aplikácia, ktorá vám pomôže naučiť sa všetky kategórie, aby ste si zlepšili svoju úroveň slovenského jazyka. Obsahuje zoznam lekcií, ktoré sú dôležité, ak chcete študovať gramatiku slovenčiny. Zoznam lekcií pozostáva z jednoduchých vysvetlení a príkladov, ktoré vám pomôžu pochopiť a zlepšiť vaše zručnosti v gramatike, skladaní nových viet a slovnej zásoby, taktiež viesť dialógy a konverzáciu v slovenskom jazyku.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vayapp.slovakgrammar&hl=en_US&gl=US