LOGOPÉDIA

Detské džavotanie, skomolené slová, neustále pokusy vysvetliť dospelým niečo, čo oni akosi nevedia pochopiť. Aj takúto úsmevnú časť má vývin ľudskej reči. Dokedy je však úsmev nad nezrozumiteľnou rečou namieste? A kedy by ho mala nahradiť drina pred zrkadlom?

Je známe, že schopnosť vyjadrovať sa a dorozumievať sa jazykom je jednou zo základných ľudských schopností. Reč alebo rozprávanie umožňuje ľuďom, aby mohli prostredníctvom jazyka dokonalo komunikovať s ostatnými ľuďmi.

Hovorená reč je okrem iného sledom jemných, navzájom diferencovaných a koordinovaných pohybov svalstva hovoridiel, svalstva hlasového orgánu a dýchania. Cviky zamerané na rozvíjanie motoriky sú súčasťou logopedickej starostlivosti ako príprava na vyvodenie správnej artikulácie jednotlivých hlások.

A ako začať s cvičením?