APLIKÁCIE PRE ČÍTANIE (iOS/ANDROID)

Readmio

https://www.readmio.com/sk/

Čítajte rozprávku z aplikácie plynule Vašim deťom a zvuky alebo hudba sa automaticky prehrajú v ten správny moment. Nemusíte stlačiť žiadne tlačidlo. Váš hlas je spúšťač.

Hlasové rozpoznávanie pracuje úplne offline a žiadne dáta (ani hlas) sa neposielajú na server.

Počas čítania rozprávok nepotrebujete internetové pripojenie. Pripojenie je nevyhnutné, len keď si chcete stiahnuť novú rozprávku. S rozprávkou si aplikácia stiahne všetky zvuky a hudbu priamo do telefónu.